Giải bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối sgk Toán 5 trang 116

  • 1 Đánh giá

Ta đã biết đơn vị xăng-ti-mét vuông và đề-xi-mét vuông, vậy vị xăng-ti-mét vuông và đề-xi-mét khối là gì ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

a) Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3

b) Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Xăng-ti-mét khối viết tắt là dm3

c) Hình lập phương cạnh 1dm gồm: 10 x 10 x 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm. Ta có:

1dm3 = 1000cm3

Giải bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - sgk Toán 5 trang 116

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 116 sgk toán lớp 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - sgk Toán 5 trang 116

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trag 117 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ....cm3

5,8dm3 = ....cm3

375dm3 = ....cm3

dm3= .....cm3

b) 2000cm3 = .....dm3

490 000dm3 = ......cm3

154 000cm3 = .....dm3

5100cm3 = .....dm3

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021