Giải câu 2 bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối sgk Toán 5 trang 117

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 117 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ....cm3

5,8dm3 = ....cm3

375dm3 = ....cm3

dm3= .....cm3

b) 2000cm3 = .....dm3

490 000dm3 = ......cm3

154 000cm3 = .....dm3

5100cm3 = .....dm3

Bài làm:

Ta có: 1dm3 = 1000cm3

Vậy để đổi đơn vị dm3 từ sang cm3 ta nhân với 1000, còn từ cm3 sang dm3 ta chia cho 1000.

a) 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3 = 375000cm3

dm3= 800cm3

b) 2000cm3 = 2dm3

490 000dm3 = 490cm3

154 000cm3 = 154dm3

5100cm3 = 5,1dm3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021