Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 179 sgk toán lớp 5

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 179 (phần 1)

A. 48l B. 70l

C. 96l D. 140l

Bài làm:

Bể nước có: chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 40cm.

Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật:

V = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

Thể tích của bể cá là:

60 x 40 x 40 = 2400 x 40 = 96000 (cm3)

Đổ nước để nửa bể có nước thì Vnước = Vbể : 2

Thể tích nước cần đổ là:

96000 : 2 = 48000 (cm3)

48000cm3 = 48 lít

Vậy khoanh tròn vào chữ cái A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021