Giải câu 2 bài : Ôn tập về đo diện tích sgk Toán 5 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 154 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m2 = ...dm2 = ...cm2= ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m2 = ...dam2

1m2 = ...hm2 = ...ha

1m2 = ...km2

1ha = ...km2

4ha = ...km2

Bài làm:

a) 1m2 = 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

Do 1ha = 1hm2 = 1000m2 nên : 1ha = 10000m2

Do 1km2 = 100hm2 = 1000000m2 mà 1ha = 1hm2 nên 1km2 = 100ha = 1000000m2

b) 1m2 = 0,01dam2

Do 1hm2 = 10000m2 nên 1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

Do 1km2 = 1000000m2 nên : 1m2 = 0,000001km2

Do 1ha = 1hm2 = 0,01km2 nên: 1ha = 0,01km2

Do 1ha = 0,01km2 nên 4ha = 0,04km2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021