Giải câu 1 bài : Bảng đơn vị đo thời gian sgk Toán 5 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 130 sgk toán lớp 5

Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào.

Giải bài : Bảng đơn vị đo thời gian - sgk Toán 5 trang 129

Bài làm:

Ta có:

Từ nằm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ 1.

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ 2

...

Từ năm 1601 đến 1700 là thế kỉ thứ 17.

...

Vậy:

  • Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17.
  • Bút chì phát minh vào thế kỉ 18.
  • Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19.
  • Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19.
  • Ô tô phát minh vào thế kỉ 19.
  • Máy bay phát minh vào thế kỉ 20.
  • Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20.
  • Vệ tinh nhân tạo phát minh vào thế kỉ 20.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021