Giải bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung. Bài tập hôm nay sẽ củng cố về các dạng toán liên quan đến số thập phân. Các con chú ý theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bải tập để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Đọc các số thập phân sau đây:

a) 7,5; 28,416; 201,05; 0,187.

b) 36,2; 9,001; 84,302; 0,010

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538; 41,835; 42,358; 41,538.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan