Giải bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với bài học " giải toán vè tỉ số phần trăm". Tuy nhiên, khác với bài học trước, bài học hôm nay sẽ khó hơn. Nếu như ở bài trước, từ số đã cho chúng ta đi tìm phần trăm của nó thì hôm nay, từ phần trăm đã cho chúng ta sẽ đi tìm một số thực. Nó hơi khó hiểu đúng không nào? Vậy thì chần chừ gì nữa, chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Ví dụ mẫu

Một trường tiểu học có 900 học sinh, trong đó có số học sinh nữ chiếm 40%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 900 em.

Ta có:

1% số học sinh toàn trường là:

900 : 100 = 9 (học sinh)

Số học sinh nữ hay 40% số học sinh toàn trường là:

9 x 40 = 360 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

900 : 100 x 40 = 3600

Hoặc 900 x 40 : 100 = 360

=> Muốn tìm 40% của 900 ta có thể lấy 900 chia cho 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy 900 nhân với 40 rồi chia cho 100

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 77 sgk toán lớp 5

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan