Giải bài Luyện tập sgk toán lớp 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, các con đã nắm chắc bài hay chưa? Nếu chưa thì các con đừng quá lo lắng nhé. Thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để các con nắm bài tốt hơn. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m; 234cm= ...m; 506cm = ....m; 34dm=.....m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m; b) 5km 34m; c) 307 m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem
Chủ đề liên quan