Giải bài : Ôn tập về đo thời gian sgk Toán 5 trang 156

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cách đổi các đơn vị đo thời gian, cách xem đồng hồ, cách tính thời gian trong bài toán có lời văn . KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 156 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thé kỉ = ...năm

1 năm = ...tháng

1 năm không nhuận có ...ngày

1 năm nhuận có...ngày

1 tháng có...(hoặc...) ngày

Tháng 2 có ...hoặc...ngày.

b) 1 tuần lễ có...ngày

1 ngày = ...giờ.

1 giờ = ...phút

1 phút = ...giây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 157 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

3 phút 40 giây = ...giây

1 giờ 5 phút = ...phút

2 ngày 2 giờ = ...giờ

b) 28 tháng = ...năm....tháng

150 giây = ...phút...giây

144 phút = ...giờ...phút

54 giờ = ...ngày...giờ

c) 60 phút = ...giờ

45 phút = ...giờ = 0,...giờ

30 phút = ...giờ = 0,...giờ

15 phút = ...giờ = 0,...giờ

1 giờ 30 phút = ...giờ

90 phút = ...giờ

30 phút = ...giờ = 0,..giờ

6 phút = ...giờ =...0,...giờ

12 phút = ...giờ = 0,...giờ

3 giờ 15 phút = ...giờ

2 giờ 12 phút = ...giờ

d) 60 giây = ...phút

90 giây = ...phút

1 phút 30 giây = ...phút

30 giây = ...phút = 0,...phút

2 phút 45 giây = ....phút

1 phút 6 giây = ...phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 157 sgk toán lớp 5

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?


Giải bài : Ôn tập về đo thời gian - sgk Toán 5 trang 156

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 157 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A.135km.

B. 165km.

C.150km.

D.240km.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021