Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 145 sgk toán lớp 5

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Ta thấy thời gian xe máy đi từ A đến B là 2 giờ 30 phút mà vận tốc của xe máy tính theo đơn vị là km/giờ nên ta đổi đơn vị thời gian về giờ.

Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy đã đi được quãng đường dài là:

s = v . t = 42 x 2,5 = 105 (km)

Do quãng đường AB dài 135 km nên lúc đó xe máy còn cách B :

AB - 105 = 135 - 105 = 30 (km).

Đáp số: 30km.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021