Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 164

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 164 sgk toán lớp 5

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ; c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ; d) 7 : 4 ;

Mẫu: a) 3 : 4 = = 0,75.

Bài làm:

Tương tự mẫu ta có cách làm như sau:

b) 7 : 5 = = 1,4 .

c) 1 : 2 = = 0,5

d) 7 : 4 = = 1,75.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021