Giải câu 2 bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 123 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

Bài làm:

Với hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c. Thì ta có:

  • Diện tích mặt đáy : a x b
  • Diện tích xung quanh: (a + b) x 2 x c
  • Thể tích là: V = a x b x c.

Với cột 1:

  • Diện tích mặt đáy : a x b = 11 x 10 = 110cm
  • Diện tích xung quanh: (a + b) x 2 x c = (11 + 10) x 2 x 6 = 21 x 2 x 6 = 252 (cm2)
  • Thể tích là: V = a x b x c = 11 x 10 x 6 = 660 (cm3)

Tương tự ta tính ra nháp rồi điền kết quả vào bảng sau:

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021