Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu sgk Toán 5 trang 125

  • 1 Đánh giá

Hình trụ và hình cầu có dạng như thế nào? Chúng ta thường gặp những vật nào có hình dạng như vậy trong đời sống. Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

a) Giới thiệu hình trụ

Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125

  • Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh.

b) Giới thiệu hình cầu

Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 126 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125 [nid:18141]

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 126 sgk toán lớp 5

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?
Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 126 sgk toán lớp 5

Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ;

b) Hình cầu;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 126 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following objects has a spherical shape?

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?
Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Chủ đề liên quan