Giải câu 2 bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu sgk Toán 5 trang 126

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 126 sgk toán lớp 5

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?
Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125

Bài làm:

Hình cầu là hình giống như quả bóng đá, hay Trái Đất. Vậy tất cả có vật có hình dạng như vậy gọi là hình cầu.

Trong 5 vật: quả bóng bàn, hộp chè, viên bi, quả trứng gà, bánh xe đạp ta thấy:

  • Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu.
  • Hộp chè là hình trụ, bánh xe đạp là hình tròn, còn quả trứng gà tuy gần giống hình cầu nhưng quả trứng gà không tròn nên không phải là hình cầu.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021