Giải bài luyện tập sgk Toán 5 trang 14

  • 1 Đánh giá

Các dạng bài toán về hỗn số khá phức tạp, nhiều con còn khá lúng túng nên dẫn đến tính sai. Để củng cố thêm các dạng toán về hỗn số. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cụ thể cho các con. Hãy làm đi làm lại nhiều lần nếu các con chưa cảm thấy thành thạo về dạng toán này nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

, $5\frac{4}{9}$

, $12\frac{7}{10}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

So sánh các hỗn số:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan