Giải bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, các con sẽ được ôn luyện lại một lần nữa các dạng toán về phân số trước khi bước vào một dạng toán mới. Vì vậy, nếu các con chưa thực sự vững về dạng toán này thì hãy chú ý hơn nhé. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con, các con hãy tham khảo để làm bài được tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 32 - sgk toán 5 trang 32

a) 1 gấp bao nhiêu lần ?

b) gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{100}$ ?

c) gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{1000}$ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

$x\times \frac{3}{4}= \frac{9}{20}$

$x:\frac{1}{7}= 14$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được bể, giờ thứ hai chảy vào được $\frac{1}{5}$ bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan