Giải bài Cộng hai số thập phân sgk toán 5 trang 49

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, cố trò chúng ta sẽ bước sang học một dạng toán mới đó là cộng hai số thập phân.Liệu cộng hai số thập phân có khác gì đối vơi cộng hai số thường. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học để hiểu rõ hơn nhé.

A. Lý thuyết

Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép cộng:

1,84 + 2,45 = ? (m)

Ta có: 1,84m = 184 cm

2,45m = 145 cm

Đặt tính:

Giải bài Cộng hai số thập phân - sgk toán 5 trang 49

Vậy 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Đặt tính:

Giải bài Cộng hai số thập phân - sgk toán 5 trang 49

Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Tính:

Giải câu 1 bài Cộng hai số thập phân - Toán 5 trang 50

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan