Giải câu 3 bài Cộng hai số thập phân Toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tiến cân nặng số ki -lô-gam là:

32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp án: 37,4kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021