Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 50

Bài làm:

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 50

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a+ b = b+ a

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021