Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập cách cộng trừ, nhân chia của số đo thời gian, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút

b) 45 ngày 23 giờ - 24 ngày 17 giờ

c) 6 giờ 15 phút x 6

d) 21 phút 15 giây : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3;

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3;

b) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 138 sgk toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu ?

A. 20 phút

B. 35 phút

C. 55 phút

D. 1 giờ 20 phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 137 sgk toán lớp 5

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 137

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan