Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 138 sgk toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu ?

A. 20 phút

B. 35 phút

C. 55 phút

D. 1 giờ 20 phút

Bài làm:

Cách 1:

Hương đến chỗ hẹn sớm hơn:

10 giờ 40 phút – 10 giờ 20 phút = 20 phút

Hồng đến muộn hơn giờ hẹn 15 phút, nên Hương phải đợi Hồng trong:

20 + 15 = 35 phút

Cách 2:

Thời gian Hồng đến nơi là:

10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương phải đợi Hồng trong:

10 giờ 55 phút – 10 giờ 20 phút = 35 phút

Vậy ta khoanh tròn vào chữ cái B.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021