Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 24, 25

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

Bài làm:

Đổi: 120 kg = 120000 g

Con đà điểu năng hơn con chim sâu số lần là:

120000 : 60 = 2000 ( lần)

Đáp số: 2000 lần

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021