Giải bài : Ôn tập về số thập phân sgk Toán 5 trang 150

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cách đọc, so sánh số thập phân,... KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 150 sgk toán lớp 5

Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó:

63,42 ; 99,99 ; 81,325 ; 7,081.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 150 sgk toán lớp 5

Viết số thập phân có:

a) Tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm (tức là tám đơn vị và sáu mươi lăm phần trăm).

b) Bảy mươi hai đơn vị, bốn phần mười, chín phần trăm, ba phần nghìn (tức là bảy mươi hai đơn vị và bốn trăm chín mươi ba phần nghìn).

c) Không đơn vị, bốn phần trăm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 150 sgk toán lớp 5

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới đây đều có hai chữ số ở phần thập phần.

74,6 ; 284,3 ; 401,25 ; 104.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 151 sgk toán lớp 5

Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

a) ; \(\frac{3}{100}\) ; \(4\frac{25}{100}\) ; \(\frac{2002}{1000}\).

b) ; \(\frac{3}{5}\) ; \(\frac{7}{8}\) ; \(1\frac{1}{2}\).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 151 sgk toán lớp 5

Điền dấu “>,<,=” thích hợp vào chỗ trống:

78,6...78,59 28,300...28,3

9,478...9,48 0,916...0,906

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021