Giải câu 5 bài : Ôn tập về số thập phân sgk Toán 5 trang 151

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 151 sgk toán lớp 5

Điền dấu “>,<,=” thích hợp vào chỗ trống:

78,6...78,59 28,300...28,3

9,478...9,48 0,916...0,906

Bài làm:

78,6 và 78,59 có cùng phần nguyên, mà phần mười 6>5 nên: 78,6 > 78,59

28,300 và 28,3 có cùng phần nguyên, cùng phần mười là 3 nên: 28,300 = 28,3

9,478 và 9,48 có cùng phần nguyên (9), mà phần trăm 7 < 8 nên : 9,478 < 9,48

0,916 và 0,906 có cùng phần nguyên (0), phần thập phân: 9 = 9; 1>0 nên: 0,916 > 0,906

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021