Giải bài: Vận tốc sgk Toán 5 trang 138

  • 1 Đánh giá

Muốn tính vận tốc của một vật ta phải làm thế nào? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

a) Bài toán 1:

Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Giải bài: Vận tốc - sgk Toán 5 trang 138

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

170 : 4 = 42,5 (km)

Đáp số: 42,5 (km).

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.

  • Vậy vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 (km/giờ).

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

v = s : t

b) Bài toán 2:

Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

Bài giải:

Vận tốc chạy của người đó là:

60 : 10 = 6 (m/giây).

Đáp số : 6m/giây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 sgk toán lớp 5

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 sgk toán lớp 5

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 sgk toán lớp 5

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021