Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 165 sgk toán lớp 5

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su ?

Bài làm:

a)Tỉ số diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = = 150%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây cao su là:

320 : 480 = 0,6666

Ta có : 0,6666 = = 66,66%

Đáp số: a) 150% ;

b) 66,66%.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021