Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 88 89

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Bài làm:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

Diện tích hình tam giác là:

= 183 $dm^{2}$

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Đổi 5,3m = 53dm

Diện tích hình tam giác là:

= 424 $dm^{2}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021