Giải bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 72

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung. Thông qua bài luyện tập này chúng ta sẽ củng cố lại một lần nữa các dạng toán về phép chia. Hi vọng, những bài tập mà thầy cô hướng dẫn cho các con sẽ giúp các con làm bài tập tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ ;

d) 35 + +$\frac{3}{100}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 5

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

... 4,35

...2,2

14,09...

.... 7,15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7

b) 33,14 : 58;

c) 375,23 : 69.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) 0,8 x = 1,2 x 10

b) 210 : = 14,92 – 6,52

c) 25 : = 16 : 10

d) 6,2 x = 43,18 + 18,82

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021