Giải bài : Ôn tập về đo diện tích sgk Toán 5 trang 154

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về các đơn vị đo diện tích và cách đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 154 sgk toán lớp 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài : Ôn tập về đo diện tích - sgk Toán 5 trang 154

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = ...m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

  • Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
  • Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 154 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m2 = ...dm2 = ...cm2= ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m2 = ...dam2

1m2 = ...hm2 = ...ha

1m2 = ...km2

1ha = ...km2

4ha = ...km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 154 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2 ; 846 000m2 ; 5000m2

b) 6km2; 9,2km2 ; 0,3km2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021