Giải câu 1 trang 12 sgk Toán 5 bài hỗn số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 12 - sgk Toán lớp 5

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp ( theo mẫu):

Giải bài hỗn số - Sgk toán 5 trang 12

Bài làm:

a) Viết:

Đọc: Hai một phần bốn.

b) Viết:

Đọc: Hai bốn phần năm

c) Viết:

Đọc: Ba hai phần ba

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021