Giải câu 1 bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là:

(32 : 100) x 75 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Cách 2: Học sinh 11 tuổi chiếm số phần trăm là:

100 - 75 = 25%

Vậy số học sinh 11 tuổi có số bạn là:

( 32 : 100) x 25% = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021