Giải bài : Diện tích hình tròn sgk Toán 5 trang 99

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã học chu vi hình tròn được tính như nào ? Vậy tính diện tích thì sao ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Ví dụ : Tính diện tích hình tròn có bán kính 2dm.

Diện tích hình tròn là :

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm.

c) r = m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm.

c) d = m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021