Giải câu 3 bài : Diện tích hình tròn sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Bài làm:

Do mặt bàn hình tròn nên diện tích mặt bàn được tính theo công thức sau:

S = r x r x 3,14

Vậy diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021