Giải câu 3 bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày có một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Bài làm:

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 x 6 = 54 (kg)

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021