Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 176 sgk toán lớp 5

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Bài làm:

Tiền lãi = 20% số tiền mua, mà tiền mua (vốn) + tiền lãi = 1 800 000 đồng

1 800 000 đồng bằng số phần trăm tiền mua là:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

(đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021