Giải câu 2 bài Héc ta Toán 5 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 30 - sgk toán lớp 3

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Bài làm:

Ta có:

Vậy số đo diện tích của rừng Cúc Phương là

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021