Giải câu 3 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng sgk Toán 5 trang 153

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = ...km...m = ...km

2063m = ...km...m = ...km

702m = ...km...m = ...km.

b) 34dm = ..m...dm = ...m

786cm = ...m...cm = ...m

408cm = ...m...cm = ...m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = ...kg...g = ...kg

8047kg = ...tấn...kg = ...tấn.

Bài làm:

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

Do 1km = 1000m nên :

1827m = 1000m + 827m = 1km 827 m = 1,827km

2063m = 2000m + 63m = 2km 63m = 2,063km

702m = 0m + 702m = 0km 702m = 0,702km.

b) Do 10dm = 1m nên:

34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm = 3,4m

Do 100cm = 1m nên:

786cm = 700cm + 86cm =7m 86cm = 7,86m

408cm = 400cm + 8cm = 4m 8cm = 4,08m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

Do 1000g = 1kg nên:

2065g = 2000g + 65g = 2kg 65g = 2,065kg

Do 1000kg = 8 tấn nên:

8047kg = 8000kg + 47kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021