Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Bài làm:

Diện tích của sàn hình chữ nhật là:

6 x 4 = 24 (m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là :

280 000 X 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021