Giải câu 3 bài giới thiệu máy tính bỏ túi

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 82 sgk toán lớp 5

Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

Giải bài giới thiệu máy tính bỏ túi

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

Bài làm:

Khi sử dụng máy tính bỏ túi, dấu "," tức là dấu "."

Vì vậy, phép tính trên chính là biểu thức:

4,5 x 6 - 7 =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021