Giải câu 5 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 175

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 175 sgk toán lớp 5

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

= \(\frac{1}{5}\)

Bài làm:

Ta có: = \(\frac{1.4}{5.4}\) = \(\frac{4}{20}\)

Để = \(\frac{1}{5}\)

Thì = \(\frac{4}{20}\)

Vậy x = 20 (do 2 phân số trên đều có tử bằng 4 nên mẫu cũng cần bằng nhau)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021