Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 139 sgk toán lớp 5

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 139

Bài làm:

Đề bài cho: s = 5250m, t = 5 phút.

Nên ta áp dụng công thức : v = s : t

Bài giải

Vận tốc chạy của đà điểu là :

5250 : 5 = 1050 (m/phút)

Đáp số: 1050m/phút.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021