Giải câu 4 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài làm:

= $\frac{6\times \not{6}\times9\times\not{5}}{\not{6}\times \not{5}}$= 54

= $\frac{7\times \not{8}\times7\times\not{9}}{\not{9}\times \not{8}}$= 49

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021