Giải bài : Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 5 trang 144

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cộng, trừ, nhân, chia thời gian ; cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 144 sgk toán lớp 5

a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 144

b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 145 sgk toán lớp 5

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 145 sgk toán lớp 5

Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 145 sgk toán lớp 5

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021