Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 144

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 144 sgk toán lớp 5

Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài làm:

Để biết mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ta cần tính hiệu số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ giữa ô tô và xe máy.

Lưu ý: ta cần đổi tất cả đơn vị thời gian về giờ.

Bài giải

Đổi : 4 giờ 30 phút = giờ = 4,5 giờ.

Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

v = s : t = 135 : 3 = 45 (km).

Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

v = s : t = 135 : 4,5 = 30 (km).

Vậy mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

45 - 30 = 15 (km)

Đáp số: 15km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021