Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x 8,6 = 387

b) 9,5 x = 399

Bài làm:

a) x 8,6 = 387

= 387 : 8,6

= 45

b) 9,5 x = 399

= 399 : 9,5

= 42

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021