Giải câu 2 bài : Một số dạng toán đã học sgk Toán 5 trang 170

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 170 sgk toán lớp 5

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài làm:

Tóm tắt

Chu vi : 120m

Chiều dài hơn chiều rộng 10m:

Diện tích ? m2

Bài giải

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Ta có sơ đồ:

Giải bài : Một số dạng toán đã học - sgk Toán 5 trang 170

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 - 10) : 2 = 25 (m)

Áp dụng công thức : S = chiều dài x chiều rộng

Diện tích mảnh đất đó là:

35 x 25 = 875 (m2)

Đáp số: 875m2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021