Giải câu 1 bài: Vận tốc sgk Toán 5 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 139 sgk toán lớp 5

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Bài làm:

Ta đã biết quãng đường có độ dài là 105km, thời gian xe máy đi là 3 giờ. Vì vậy vân tốc được tính theo công thức : v = s : t

Bài giải

Vận tốc của người đi xe máy là:

s = v : t = 105 : 3 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 35km/giờ.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021