Giải bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân sgk toán 5 trang 46

  • 1 Đánh giá

Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài học "Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân". Thực chất, nó cũng tương tự như đối với viết các số đo độ dài hay đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Để các con hiểu cụ thể hơn, thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giải bài tập cho các con tham khảo thêm.

A. Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m2 5dm2 = …m2

Cách làm: 3m2 5dm2 = m2= 3,05 m2

Vậy: 3m2 5dm2 = 3,05 m2

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

42 dm2 = …m2

Cách làm: 42 dm2= m2= 0,42 m2

Vậy: 42 dm2 = 0,42 m2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 46 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56dm2 = …m2

b) 17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c) 23 cm2 = …dm2

d) 2 cm2 5mm2 =…cm2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1654m2 = …ha

b) 5000m2 = ….ha

c) 1ha = …km2

d) 15ha =…km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,34 km2 = …ha

b) 16,5m2 = ….m2 ….dm2

c) 6,5 km2 = …ha

d) 7,6256 ha =…m2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Chủ đề liên quan