Giải bài giới thiệu máy tính bỏ túi

  • 1 Đánh giá

Thông thường, với những phép toán bé chúng ta có thể tính nhẩm đơn giản trong đầu. Tuy nhiên, khi học càng lên cao thì các phép tính càng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, chúng ta cần một công cụ để giúp mình thực hiện phép toán đó. Và đó chính là chiếc máy tính bỏ túi. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về vật dụng này.

A. Giới thiệu máy tính bỏ túi

a) Các phím cơ bản trên máy tính bỏ túi

Có nhiều loại máy tính bỏ túi. Về cơ bản các loại máy tính bỏ túi và cách sử dụng chúng tương tự như nhau.

Ngoài màn hình, ta thấy có các phím sau:

  • Phím ON/C để bật máy.
  • Phím OFF để tắt máy.
  • Các phím số từ 0 đến 9 để nhập số.
  • Các phím ghép tính cộng, trừ, nhân, chia: +, -, x, :
  • Phím . để ghi dấu phẩy trong cac số thập phân
  • Phím = để thể hiện kết quả phép tính trên màn hinh.
  • Phím CE để xóa số vừa nhập vào nếu nhập sai.
  • Các phím đặc biệt khác: R-CM, M-, M+, √, %,+/-

b) Thực hiện các phép tính bằng máy tính bỏ túi.

Để máy hoạt động, cần ấn phím ON/C

Để tính 25,3 + 7,09 ta lần lượt ấn các phím sau:

2 5 . 3 + 7 . 0 9 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 32.29, tức là 32,29

Để thực hiên các phép tính, trừ, nhân, chia ta làm tương tự.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 82 sgk toán lớp 5

Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a) 126,45 + 796,892;

b) 352,19 – 189,471;

c) 75,54 x 39;

d) 308,85 : 14,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 82 sgk toán lớp 5

Viết các phân số sau thành số thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi)

, $\frac{5}{8}$, $\frac{6}{25}$, $\frac{5}{40}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 82 sgk toán lớp 5

Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

Giải bài giới thiệu máy tính bỏ túi

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan