Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

  • 2 Đánh giá

Sau đây, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập của bài luyện tập trang 21 trong sách giáo khoa toán lớp 5. Đây là những bài ôn tập cuối cùng của dạng giải toán. Vì vậy, các con cố gắng học để làm bài được tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 21 - sgk toán lớp 5

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 95 lượt xem
Chủ đề liên quan